Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa - logo
UE EFRR 307x100

 

Studio Filmowe ZEBRA zrealizowało rekonstrukcję kolejnych dwóch filmów fabularnych z zasobów filmowych Studia.

Studio Filmowe ZEBRA jest partnerem projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa".

 Realizując cel projektu, Studio Filmowe ZEBRA ukończyło rekonstrukcje i dygitalizacje następujących dwóch filmów fabularnych z zasobów filmowych Studia:
- "Olimpiada 40", reżyseria: Andrzej Kotkowski, zdjęcia: Witold Adamek, dźwięk: Norbert Zbigniew Mędlewski;
- "Sprawa Gorgonowej", reżyseria: Janusz Majewski, zdjęcia: Zygmunt Samosiuk, dźwięk: Jerzy Blaszyński, Jan Czerwiński

Wersje odrestaurowane filmów zostały przyjęte na oficjalnych kolaudacjach z udziałem twórców i ekspertów.

 

Informacje o projekcie „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" są m.in. dostępna w ramach portalu Studia Filmowe ZEBRA.

 

   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo