Juliusz Machulski
Dyrektor

tel. +48 22 845 54 84
studio@zebrafilm.pl

Wojciech Danowski
Z-ca dyrektora

tel. +48 22 845 54 84
danowski@zebrafilm.pl

Dorota Ostrowska-Orlińska
Z-ca dyrektora

tel. +48 22 845 54 94
dorotaostrowska@zebrafilm.pl

Marcin Ogiński
Manager ds. Produkcji Filmowej i Obrotu Licencjami Filmowymi

tel. +48 22 845 54 84
oginski@zebrafilm.pl

Anna Ohirko
Kierownik sekretariatu

tel. +48 22 845 54 84
fax +48 22 845 65 88
studio@zebrafilm.pl

Agnieszka Boratyńska
Specjalista

tel. +48 22 845 54 94
fax +48 22 845 54 94
filmy@zebrafilm.pl

Andrzej Gieras
Główny księgowy

tel. +48 22 845 64 87
andrzej.gieras@zebrafilm.pl

Beata Kur
Dział księgowości

tel. +48 22 845 65 87
ksiegowosc@zebrafilm.pl

Zdzisława Stanisławska
Dział księgowości

tel. +48 22 845 65 87
ksiegowosc@zebrafilm.pl