Obowiązek informacyjny

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Filmowe ZEBRA z siedzibą przy ulicy Puławskiej 61, 02-595 Warszawa, Polska tel. +48 22 8455484, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.zebrafilm.pl.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Studia Filmowego Zebra z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji np. umowy (oraz w przypadku produkcji ew. w nich utrwalone takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (w tym adres), pseudonim, pseudonim artystyczny, wizerunek, głos, jako następujących podmiotów danych osobowych: twórców, podmiotów praw pokrewnych i osób występujących w produkcji (a także osób uczestniczących w procesie produkcji, w szczególności ujawnianych w czołówce lub tyłówce Serialu/Materiałów)).

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), a w szczególności:

     a) art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, czyli wyrażenia zgody przez osobę, której dane będą przetwarzane na ich przetwarzanie, w celu realizacji postanowień Umowy, w szczególności w celu produkcji materiałów audiowizualnych i przeniesienia praw autorskich, praw pokrewnych, praw zależnych do produkcji (jak również do zawartych w produkcji utworów i artystycznych wykonań), a także udzielenia uprawień i zgód przewidzianych w Umowie.
      b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Producenta Wykonawczego, w celu realizacji postanowień Umowy, w szczególności w celu wyprodukowania materiałów audiowizualnych i przeniesienia praw autorskich, praw pokrewnych, praw zależnych do Serialu/Materiałów (jak również do zawartych w produkcji utworów i artystycznych wykonań), a także udzielenia uprawień i zgód przewidzianych w Umowie.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w umowie odbiorcom lub kategoriom odbiorców: a) partnerom w tym handlowym oraz biznesowym Studia (np. kierownikowi produkcji, agentom, dystrybutorom filmów/seriali, agencjom reklamowym, sponsorom, reklamodawcom, podmiotom lokujące produkty/usługi w produkcji), oraz ew. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję otrzymywaną, biurom informacji gospodarczej, firmom archiwizującym dokumenty, firmom zajmującym się badaniami opinii klientów, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), nadawcom, producentom wykonawczym, operatorom sieci kablowych, operatorom OTT, VOD, wydawcom płyt, wydawcom książek jak również wszelkiem podmiotom dystrybuującym lub wykorzystującym w jakikolwiek sposób utwory audiowizualne lub jakikolwiek inny kontent. Odbiorcy danych będą je przetwarzać w imieniu Studia lub w imieniu własnym (w celu realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu odbiorcy danych, polegającego m.in. na korzystaniu z produkcji).

6) Dane osobowe nie będą przekazywane przez Studio odbiorcom danych (w tym kategoriom odbiorców danych wskazanym w pkt 5) powyżej) poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7) Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez cały okres produkcji oraz jakiegokolwiek korzystania i rozporządzania produkcją, a po jego upływie przez okres niezbędny do realizowania uprawnień i zobowiązań kontraktowych, a także do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych, w tym obowiązku prawnego Studia (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

8) Ma Pani/Pan następujące prawa dotyczące danych osobowych: a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO; Prawa wymienione w pkt a) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany w ust. 2 powyżej) lub poprzez pisemny kontakt ze Studiem Filmowym Zebra (adres podany w ust. 1 powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Polityka prywatności

Czym są pliki Cookie:

Pliki cookies czyli tzw. "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez serwer i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartphonie itp) w przeznaczonym do tego wydzielonym miejscu, podczas odwiedzania stron www.
Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” (czas po jakim zostanie automatycznie skasowany), oraz ew. dodatkowe dane techniczne służące np. do
zapamiętania preferowanego języka strony wybranego przez Użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu, utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu) oraz gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących przeglądania stron www itp.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

„sesyjne" (session cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
oraz „stałe" (persistent cookies) przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Utworzone pliki cookies są odczytywane automatycznie przez serwer przy ponownym połączeniu z daną stroną www.


Polityka prywatności cookies:

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp poprzez witrynę zebrafilm.pl jest Studio Filmowe ZEBRA ul. Puławska 61, Warszawa.
Witryna zebrafilm.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem informacji w plikach cookies ("ciasteczkach") i stosuje pliki cookies ("ciasteczka") obu rodzajów: "sesyjne" (techniczne) oraz "stałe" (wybrany język witryny, oraz informacja o wyrażonej zgodzie na zapamiętywane plików coockies)
Informacji zapisywanych w plikach cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oglądającego przez naszą witrynę nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych ("przeglądarka internetowa") domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek bądź włączyć informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień (w opcjach prywatności) w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych ("przeglądarce internetowej").
Wyłączenie obsługi plików cookies ("ciasteczek") w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych ("przeglądarce internetowej") nie spowoduje braku możliwości przeglądania witryny zebrafilm.pl, a jedynie może to przeglądanie nieznacznie utrudnić (np. brak możliwości zapamiętania wybranego języka witryny).

Ustawienia obsługi plików cookies ("ciasteczek") w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych:

Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies (dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)) można sprawdzić na poniższych stronach:

  1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek
  3. Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/

W przypadku oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych ("przeglądarek internetowych") na urządzeniach przenośnych (telefon, smartfon, tablet), informacje dotyczące ustawień obsługi plików coockies znajdują się w dokumentacji danego urządzenia.