Studio Filmowe ZEBRA zostało parterem projektu "Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa filmowego" .

 

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt pod nazwą "Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa filmowego" przewidziany jest na lata 2016 - 2019.

 

Projekt zakłada rekonstrukcję cyfrową ok. 160  filmów fabularnych oraz pełnometrażowych dokumentów i animacji, które zostaną poddane skanowaniu w rozdzielczości 4K, zaś ich rekonstrukcja wykonana zostanie w jakości 2 K. Zrekonstruowane filmy zostaną również utrwalone na taśmie światłoczułej. Ponadto, projekt obejmie rekonstrukcję i digitalizację ok. 10 tysięcy minut filmów krótkometrażowych, animowanych, serii bajek, dokumentów oraz 3 tysięcy wydań kronik. W ramach projektu, przewidziane są również: rozbudowa cyfrowego repozytorium dystrybucyjnego oraz portal udostępniania zrekonstruowanych filmów.

 

Liderem projektu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerzy projektu to: Studio Filmowe ZEBRA w Warszawie, Studio Filmowe TOR w Warszawie, Studio Filmowe KADR w Warszawie, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej, Studio Filmowe Kronika w Warszawie oraz  Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.