Jeden z najwybitniejszych reżyserów świata, Martin Scorsese, wybrał filmy Studia Filmowego ZEBRA do uczestnictwa w przeglądzie filmowym pt. „Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema".

 

W ramach przeglądu polskiego kina w USA i Kanadzie pod nazwą „Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema" pokazywane są cztery odrestaurowane (pełna rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku) filmy Studia Filmowego ZEBRA. Są to trzy filmy Andrzeja Wajdy: „Człowiek z żelaza", „Wesele" i „Ziemia obiecana" oraz film „Trzeba zabić tę miłość" w reżyserii Janusza Morgensterna.

 

Wydarzenie „Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema" zainaugurowane zostało uroczystym otwarciem w dniu 5 lutego 2014 roku w nowojorskim Lincoln Center, podczas którego zaprezentowany został film Studia Filmowego ZEBRA „Człowiek z żelaza".

 

Nowojorskie pokazy nowych zrekonstruowanych cyfrowo wersji filmów będących najważniejszymi pozycjami polskiej kinematografii, odniosły duży sukces. Szczególnie cieszy wyjątkowo wysoka frekwencja podczas pokazów. Średnia widownia na pokazie wyniosła ponad 100 osób, a największym zainteresowaniem publiczności cieszyły się filmy Andrzeja Wajdy. Wysoka frekwencja sprawiła, że przegląd zyskał duże zainteresowanie ze strony kin w całych Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Efektem tego była realizacja przeglądu „Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema" w kolejnych lokalizacjach: Cambridge (marzec 2014), Chicago (maj-lipiec 2014), Montreal (maj 2014), Los Angeles (maj-czerwiec 2014), Vancouver (maj-czerwiec 2014), Toronto (czerwiec 2014), Washington (kwiecień-czerwiec 2014), Silver Spring (kwiecień-czerwiec 2014), Santa Fe (marzec/kwiecień 2014), Huntington (czerwiec-lipiec 2014), Waterville (lipiec 2014).

 

Dotychczasowe sukcesy przeglądu powodują, że kolejne miasta i kina amerykańskie zgłaszają chęć prezentacji polskich zrekonstruowanych dzieł filmowych w ramach „Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema".  W najbliższym czasie przegląd będzie prezentowany w: Berkeley (czerwiec-sierpień 2014), Rhinebeck (sierpień-wrzesień 2014), Denver (sierpień 2014), Minneapolis (sierpień 2014), Filadelfia (sierpień) 2014, Hartford (sierpień 2014), Notre Dame (sierpień-wrzesień 2014), Austin (wrzesień-październik 2014), Bloomington (wrzesień 2014), Boulder (wrzesień-listopad 2014), Portland (wrzesień-październik 2014), Seattle (październik 2014), Atlanta (październik-grudzień 2014).

 

W projekt zaangażowana jest Fundacja Martina Scorsese. Współorganizatorem wydarzenia jest również Studio Filmowe ZEBRA.

 

martin scorsese presents masterpieces of polish cinema
Wypowiedź Martina Scorsese o projekcie »

 

Filmy Studia Filmowego ZEBRA, wyróżnione przez Martina Scorsese poprzez ich wybór do „Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema", mają teraz szansę dotarcia do widzów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w nieporównywalnie większej skali niż to miało miejsce dotychczas. Oprócz zasięgu przedsięwzięcia, podkreślić należy również fakt, iż wszystkie cztery filmy Studia Filmowego ZEBRA, tj. „Człowiek z żelaza", „Wesele", „Ziemia obiecana" i „Trzeba zabić tę miłość", będą wyświetlane w ich najlepszych odrestaurowanych wersjach cyfrowych po pełnej cyfrowej rekonstrukcji dźwięku i obrazu.

 

 

czlowiek-z-zelaza-08           wesele-11            

Więcej o filmie „Człowiek z żelaza”...                     Więcej o filmie „Wesele”...

 

     ziemia-obiecana-plakat                          trzeba-zabic-te-milosc-plakat

              Więcej o filmie „Ziemia obiecana”...             Więcej o filmie „Trzeba zabić tę

                                                   miłość”...